Wszystko o zdrowiu

Wpływ dny moczanowej na stawy – jak złagodzić ból podczas chodzenia? Zabiegi fizykalne

Dna moczanowa to choroba metaboliczna, która polega na gromadzeniu się kryształów kwasu moczowego w obrębie stawów. Wywołuje to rodzaj zapalenia stawów i związane z nim ataki bólowe oraz obrzęki, które ustępują po kilkunastu dniach. Wyjaśniamy, jak można złagodzić ból związany z dną moczanową.

Dna moczanowa

Dna moczanowa, potocznie zwana podagrą, to choroba polegająca na tworzeniu i gromadzeniu kryształów kwasu moczowego w stawach. Choroba ta początkowo może przebiegać bezobjawowo, natomiast później następują okresy ataków i wyciszenia.

Ataki dny moczanowej obejmują ostry ból jednego lub wielu stawów, zaczerwienienie, ocieplenie, obrzęk oraz utratę ruchomości. Większość pacjentów osiąga maksymalny ból w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia ataku i ustępuje on całkowicie w ciągu 1-2 tygodni. Przewlekły ból lub ból o zmiennym natężeniu występuje częściej u osób z długotrwałą chorobą, dną wielostawową lub guzkami.

Wpływ dny moczanowej na stawy – jak złagodzić ból podczas chodzenia? Zabiegi fizykalne

Ostre napady dny moczanowej najczęściej są jednostawowe, chociaż u części chorych (zgodnie z literaturą od 10 do 40%) mogą obejmować dwa lub więcej stawów. Choroba ta obejmuje najczęściej staw śródstopno-paliczkowy palucha. Inne często zajęte stawy to śródstopie, staw skokowy, kolanowy, nadgarstek, łokieć i palce.

Jak łagodzić ból dny moczanowej?

Dna moczanowa jest chorobą, której nie można wyleczyć, więc wszystkie działania skupiają się na łagodzeniu objawów. Można to osiągnąć poprzez:

  1. Leczenie farmakologiczne, a konkretnie stosowanie leków obniżających poziom kwasu moczowego i leków przeciwzapalnych.
  2. Dietę mającą na celu ograniczenie spożycia puryn, czyli unikanie czerwonego mięsa, wątróbki, niektórych owoców morza, alkoholu i napojów słodzonych cukrem.
  3. Utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, gdyż nadwaga i otyłość sprzyjają większej częstości i cięższym przebiegiem ataków dny moczanowej.
  4. Zabiegi fizykalne, które mają za zadanie zmniejszyć stan zapalny w stawach, spowodowany nagromadzeniem kryształków kwasu moczowego.

Jakie zabiegi zmniejszają ból dny moczanowej?

Występowanie bólu w przebiegu choroby związane jest z okresami ataków. W tym momencie w stawach nasila się stan zapalny. Ruch oraz obciążanie zajętego stawu powodują dolegliwości bólowe. W przebiegu dny najczęściej dolegliwości pojawiają się podczas chodzenia i opisywane są jako ból śródstopia albo ból dużego palca (gdyż w większości przypadków zajęty chorobowo jest staw śródstopno-paliczkowy palucha). Aby ograniczyć ich intensywność, zaleca się odpoczynek, ochronę zajętego stawu oraz wszystkie czynności mające na celu zmniejszenie stanu zapalnego.

Terapia ostrych napadów dny moczanowej ma na celu zmniejszenie bólu, skrócenie intensywności ataku oraz pełne wczesne ustąpienie wszystkich dolegliwości. Oczywiście terapią pierwszego rzutu jest leczenie farmakologiczne, ale można również wprowadzić zabiegi fizykalne, które będą wspomagać uśmierzanie bólu stawów. Do takich zabiegów należą:

Należy pamiętać, że zabiegi fizykalne mają być stosowane wspomagająco, a za duża ingerencja może skutkować efektem odwrotnym do zamierzonego i nasilić dolegliwości bólowe.

W okresach pomiędzy zaostrzeniami warto zadbać o utrzymanie lub poprawę zakresu ruchu w stawach, poprawę siły mięśniowej i ogólnej sprawności ruchowej. Najczęściej stosowane są ćwiczenia rozciągające, wzmacniające i ogólnousprawniające oraz terapia manualna. Zlecone przez fizjoterapeutę ćwiczenia pomogą również w utrzymywaniu masy ciała na odpowiednim poziomie. Dodatkowo, w okresie remisji można zastosować kąpiele siarczanowe i siarczkowo-siarkowodorowe, które sprzyjają wydalaniu puryn.

Dna moczanowa w kolanie

Przy okazji dny moczanowej warto wspomnieć o chondrokalcynozie, nazywanej dną rzekomą. Objawy, czyli ból i obrzęk stawu, są zbliżone do tych występujących w przypadku dny moczanowej. Związane są z odkładaniem się kryształów (pirofosforanu wapnia) w chrząstce stawowej. W przypadku chondrokalcynozy najczęściej zajęty jest staw kolanowy. Dlatego, w przypadku bólu kolana, ważne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, czy dolegliwości są związane z przebiegiem dny moczanowej czy chondrokalcynozy.

Źródło tekstu: https://www.bardomed.pl/blog/porady-eksperta/wplyw-dny-moczanowej-na-stawy-jak-zlagodzic-bol-podczas-chodzenia-zabiegi-fizykalne/