Wszystko o zdrowiu

Kurs – pierwsza pomoc

W Polsce każdego roku traci życie parę tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Odpowiedzią na te smutne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w momencie zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów z zakresu pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia omawiane w czasie kursu, są zależne od wspólnych uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku oparzeń elektrycznych czy porażenia prądem.