Wszystko o zdrowiu

Choreoterapia – metoda na leczenie nerwic, depresji i ADHD

Współczesna psychologia często korzysta ze zbawiennego wpływu, jaki na ludzką psychikę wywiera sztuka. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy chodzi o twórcę dzieła, czy jego odbiorcę. Rodzaje terapii wykorzystujące działania artystyczne noszą nazwę arteterapii. Do tej grupy zalicza się m.in. biblioterapię (opierającą się na czytaniu), teatroterapię, muzykoterapię, filmoterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak łatwo się domyślić, jako element terapeutyczny stosuje taniec. Co warto o niej wiedzieć?

Jak działa choreoterapia?

Choreoterapia jest skuteczna, bo istotne elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między ciałem, a umysłem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi zagłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy oraz zapanować nad emocjami. By brać udział w zajęciach choreoterapii nie jest potrzebna znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są również konieczne predyspozycje do bycia dobrym tancerzem. Dużo istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie nerwic i depresji

Zakres problemów i schorzeń, w zwalczeniu których pomaga choreoterapia, jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapię wykorzystuje się m.in. w leczeniu depresji, nerwic, ADHD, lęku społecznego oraz przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Oprócz tego może być wykorzystywana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona czy zaburzeniami ruchowymi – także tymi będącymi następstwami upośledzeń różnego typu.