Usługi

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Kliknij tutaj jeśli interesuje Cię tłumaczenia rosyjski Kraków

Ubiegłe lata to czas przypływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy bądź Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]