Usługi

Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Po więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie kliknij tutaj.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń realizują mnóstwo przysięgłych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że online łatwo wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, przykładowo jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Czas realizacji, język, typ przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Ostateczną cenę tłumaczenia dokumentu determinują wymienione poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie z reguły tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (m.in. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia albo tematyka tekstu. Przekład prac akademickich, kontraktów handlowych albo opracowań medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu groźnych w skutkach błędów.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Trzeba dodać, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. paszport bądź świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer, a także oznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku niezbędności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]