Branża budowlana Usługi

Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Nawet gdy obiekt budowlany stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, iż z czasem ściany będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć także bez ostrzeżenia z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w następstwie źle wykonanej lub nadwerężonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Zawilgocenie murów nie świadczy od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie i toalety pojawiająca się na murach pleśń jest częściej efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego tarasu albo dachu. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury obiektu lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już zadaniem dla profesjonalistów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają ogromne doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to baza do wybrania najlepszych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach tworzą się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się wzwyż – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to często, w szczególności w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając izolację poziomą ścian, która powstrzyma podnoszenie się wody ku górze. Następnym etapem, rzecz jasna po dokładnym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie domów polega czasami przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem profesjonalnej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej czy izolacji bitumicznej, a następnie wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Często niezbędne będzie także naprawa łączenia izolacji murów z izolacją innych modułów budynków, jak dylatacje, ściany żelbetowe oraz przepusty rur.