Branża budowlana Usługi

Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

W toku budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania należy zadbać o stosowne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do źle lub w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, jak również spowodować rozwój chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które części budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą przede wszystkim piwnice, balkony, fundamenty, dachy i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy określą, jakie elementy wymagają ochrony przed wodą i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do danych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Komu powierzyć założenie hydroizolacji?

Istotne jest, aby projektowanie hydroizolacji, zlecić doświadczonej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w toku prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych, taśm PVC czy uszczelek pęczniejących. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, inwentaryzacją i naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.