Usługi

Czemu warto uczestniczyć w warsztatach z ochrony danych osobowych?

Pierwszym prawnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Również obecnie określa ona ten termin oraz mówi, jak powinniśmy z nich korzystać. W myśl aktu dane osobowe to każde informacje, które umożliwiają ustalenie tożsamości danego obywatela bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zakwalifikować możemy zatem nazwisko i imiona, wiek czy adres, ale też te określane jako dane wrażliwe – między innymi wiadomości o możliwych sprawach sądowych, wyznaniu oraz chorobach. O ich bezpieczeństwo warto zadbać tym bardziej, iż dzięki internetowi ich pozyskanie i wykorzystanie jest naprawdę proste.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe pozyskują każdego typu przedsiębiorstwa. Jedne dysponują wyłącznie danymi ich współpracowników, pozostałe natomiast mają dojście także do danych kontrahentów. We obu przypadkach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni ukończyć odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego dowiedzą się, jak zagwarantować im ochronę. Okazuje się to naprawdę ważne, gdyż po zauważeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić poważne sankcje – nie tylko pieniężne, lecz w niektórych sytuacjach także więzienia.

Na czym polega kurs z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników zarządzających takimi danymi – będą to między innymi specjaliści z do spraw rekrutacji, archiwów bądź kadr. W jego koszty wliczone są także broszury pomocnicze, za pomocą których uczestnicy łatwiej przysposobią wiadomości. Po ukończeniu kursu, w czasie którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę informacji, kursanci otrzymują specjalne certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu i zwykle zamykane są w tym samym dniu.