Usługi

Coaching kariery – nie tylko dla osób rozpoczynających drogę zawodową

Potrzebujesz szczegółowych informacji o aktualnej ofercie coachingu kariery? Świetnie trafiłeś! Wejdź na http://tinyurl.com/wqjc3bn

Specjalistyczne doradztwo zawodowe pomoże odkryć swoje mocne strony i spożytkować ukryty potencjał. Czemu warto zainwestować w swoje umiejętności zawodowe? Jak pomaga coaching kariery?

Coaching kariery – treningi z umiejętności miękkich i kompetentne przygotowanie dokumentów oraz szkolenia z umiejętności miękkich

Coaching kariery odbyty z kompetentnym doradcą zawodowym pomaga nie tylko osobom, które zaledwie weszły na rynek pracy, ale także doświadczonym pracobiorcom, którzy pragną obronną ręką przebrnąć przez restrukturyzację w korporacji, obawiają się transformacji na rynku bądź przygotowują się do zmiany pracy. Wykwalifikowany coach kariery asystuje na licznych płaszczyznach – pokazuje jak przygotowywać się do rozmowy o pracę, by z sukcesem przejść rekrutację, a także jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, które przydają się w życiu zawodowym. Doradca zawodowy zajmuje się także wsparciem w prawidłowym opracowaniu dokumentów, np. listu motywacyjnego, portfolio osiągnięć bądź Curriculum Vitae, tak, aby wzbudziły ciekawość u ewentualnych pracodawców, a tym samym zwiększyły szansę na to, że kandydat będzie dopuszczony do kolejnych etapów rekrutacji. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych atrybutów, na który zwracają uwagę rekruterzy.

Komu przyda się coaching kariery?

Chcesz prowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, aby wreszcie odnieść sukces na rynku pracy? A może zamierzasz zmienić branżę, ale nie masz pewności, jaka praca da Ci spełnienie i równocześnie porządne dochody? Coaching kariery spowoduje, że poznasz swoje silne i słabsze strony, zaczniesz używać skryte w Tobie możliwości i odnosić sukcesy zawodowe. Kompetentny doradca zawodowy wspomoże także managerów wysokiego szczebla oraz innych wysoko kwalifikowanych specjalistów szukającym rzetelnych konsultacji. Przed pierwszym spotkaniem ma miejsce wyznaczenie potrzeb doradczych – to wtedy ustala się cele uczestnika sesji, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba konsultacji z doradcą zawodowym pozwoli osiągnąć zaplanowany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]