Branża budowlana Usługi

Co dają badania geotechniczne?

Badania geotechniczne są niezbędne podczas organizowania budowy domu. Dzięki danym, jakie za ich pomocą uzyskamy, zwykle jesteśmy w stanie uniknąć różnych problemów. Których? W szczególności tych, które wynikają z zawartości wody w glebie. Badania geotechniczne powiedzą nam, czy w gruncie na danym terenie zawarte są wody gruntowe – zdecydowanie komplikują one wybudowanie piwnicy, więc tego typu badanie pozwoli na wycofanie się z tego rozwiązania i zachowanie dużych kwot. Badania geotechniczne powiedzą nam też, czy powinniśmy wykonać wydajne odwodnienie, aby ustrzec się problemów związanych z niewsiąkaniem wody w wyniku niskiej przepuszczalności gleby.

Badania geotechniczne – na czym polegają?

Badania geotechniczne polegają na pobraniu próbek gruntu z wybranych głębokości. Możemy zaczerpnąć je zarówno manualnie, jak i za pomocą odpowiedniego sprzętu. Ta druga technika wykorzystywana bywa w szczególności w celu uzyskania próbek ze znacznych głębokości lub przy gruntach o wysokiej nieprzepuszczalności. Warto pamiętać, że im większa jest liczba otworów, tym dokładniejsze rezultaty dadzą badania geologiczne. Po pobraniu próbek powinny one być dostarczone do laboratorium, gdzie geolog zbada je pod kątem obecności wilgoci, a także innych substancji i minerałów.

Jakiemu specjaliście powierzyć badania geotechniczne?

Jak wiemy, rezultaty badań geotechnicznych są bardzo ważne – rzutują na bezpieczeństwo inwestycji i wielkość związanych z nią wydatków. Należy więc powierzyć ich przeprowadzenie doświadczonemu geologowi. Jak więc go wyszukać? Świetnym rozwiązaniem okaże się powierzenie badań geotechnicznych specjaliście mającemu właściwe uprawnienia – zapewniają one, iż wyniki badań geotechnicznych okażą się dokładne, a my dzięki nim bez obaw będziemy mogli rozpocząć budowę i ustrzec się dodatkowych wydatków.