Szkolnictwo

Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór właściwego kierunku studiów to kwestia, z którą każdego roku mierzą się dziesiątki tysięcy maturzystów. Nieraz decyzja ta określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki są najczęściej wybierana.

Kierunki studiów popularne pośród maturzystów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów po raz kolejny na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko wybierają również dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to rzecz jasna automatyka oraz robotyka, które nie są przecież kierunkami innowacyjnymi, jednak dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się przede wszystkim o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (przykładowo rachunkowość i finanse), prawo, rozmaite filologie (zwłaszcza angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka) oraz matematyki. Ciężko dostać się też na wydziały związane z marketingiem, branżą filmową czy grafiką komputerową. Należy podkreślić, że wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak wybrać odpowiednie dla nas studia?

Stojąc u progu wyboru kierunku studiów warto wziąć pod uwagę pasje, ale również przyszły popyt na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, iż dany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich mogą dowolnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uczelni wyższych i w większości wypadków nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by w nich uczestniczyć. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, magistra bądź inżyniera.

Studencie, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez pracę w wolontariatach bądź studenckich organizacjach. Trzeba zagospodarować te 5 lat jak najlepiej.