Robienie zakupów

Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Liderami w branży centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centralki telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć pracę instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na zablokowania wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Ma ona również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.