Robienie zakupów

Kontenery specjalne – uszczelniane, z plandeką lub podgrzewaną podłogą

Jeśli chcesz kupić kontener na odpady, kliknij tutaj

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny charakteryzować się wysoką trwałością, jak również spełniać rygorystyczne parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele kontenerów? Z jakiego powodu należy zdecydować się na najwyższej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady specjalne

Pośród dostępnych na rynku kontenerów specjalnego przeznaczenia rozróżniamy kontenery na odpady odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, płynne, sypkie, a także niebezpieczne. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Kontenery tego typu są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są wyposażone w pokrywę z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wyciekają. Drugim zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad pokrywą, zapobiegającą wylewaniu się cieczy w czasie załadunku kontenera na samochód. Do często używanych kontenerów na odpady należą też plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z rozsuwanymi ścianami oraz dnem posiadającym mocowania do asekuracji ładunku.

Kontener otwarty na gruz i odpady sypkie

Oddzielną grupę kontenerów stanowią modele na odpady miałkie, np. pyły i trociny. Obecne na rynku kontenery wyposażone są w przenośnik ślimakowy oraz obsługiwane przez urządzenia hakowe. Pojemniki na materiały miałkie mogą również być wyposażone w uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnych należą również kontenery otwarte używane do gromadzenia i przewozu gruzu oraz odpadów budowlanych.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]