Marketing

Projektowanie biuletynów firmowych

Biuletyn firmowy. Rzetelną pomoc specjalistów w tej dziedzinie uzyskasz na www.pracowniaregister.pl

Właściwy obraz firmy w oczach jej pracowników ma duże znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. Kreowanie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni skutkuje wzrostem ich lojalności wobec firmy. PR wewnętrzny, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i wiarygodnej polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z licznych narzędzi. Należy do nich biuletyn firmowy.

Czym jest biuletyn firmowy

Biuletyn firmowy jest to czasopismo kierowane do osób pracujących w danej organizacji. To dobre narzędzie do kreowania dobrych relacji między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na poprawę wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe pozwalają organizacji na cementowanie społeczności pracowników, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w życiu przedsiębiorstwa oraz z powodzeniem informują.

Dobrze zaprojektowany biuletyn firmowy

Poprawnie zaprojektowany biuletyn firmowy jest cennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Istotne jest, to aby zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym wydawnictwa. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być ciekawy także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Buduje to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaowocować wzrostem zaufania i motywacji zatrudnionych.

Dane adresowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]