Finanse i rachunkowość

Wyprowadź swój biznes z kryzysu! Rozważ restrukturyzację spółki

Kiedy firma znalazła się w poważny kryzys, wierzytelności względem wspólników zwiększają się z tygodnia na tydzień i decyzja o ogłoszeniu upadłości zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie podmiotu dążącą do uniknięcia jego upadłości i w następstwie zwiększenie jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z maja 2015 r.. Nowe prawo jest bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i oferuje im wiele narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się szybciej aniżeli w latach wcześniejszych i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, pozwalają przystopować egzekucje komornicze, powstrzymać sfinalizowanie nieprzychylnych ugód, a przede wszystkim uchować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, o zatwierdzenie układu, układowe

Przytoczony wyżej akt prawny dopuszcza 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po opracowaniu i zatwierdzeniu listy wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ restrukturyzacji toczy się przeciętnie do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają zazwyczaj właściciele spółek na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż 12 miesięcy, bowiem w sprawach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd podejmować decyzję o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to dłużnik przy udziale nadzorcy układu, którego notabene sam wyznacza, samodzielnie przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sędziego jest tu tylko zaakceptowanie układu kierując się wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a w tym samym czasie gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki model restrukturyzacji może zostać zastosowany w konkretnym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować jedynie wówczas, gdy kwota zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku wymagane jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego bądź układowego. Czynności restrukturyzacyjne są zagmatwane, toteż jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, jaki model będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.