Finanse i rachunkowość

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, mające na celu ściągnięcie zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia taką samą liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie z pewnością się zwiększa. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj swoje scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych względem nieterminowych klientów, definiując między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, iż wspomniane wyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po paru miesiącach bywa też przyczyną ogromnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]