Finanse i rachunkowość

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Zajrzyj tu, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni kilka razy upominać się od kontrahenta opłaty za wykonane usługi bądź dostarczone towary. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet dobrze radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta wpłaty. Mając na uwadze przytoczony wyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość rodzimych właścicieli firm, lecz muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie polecają biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset dokumentach monitoring przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie ryzyka błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]