Finanse i rachunkowość

Faktura proforma i faktura VAT – poznaj różnice

Skieruj się na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/, aby odnaleźć wskazówki czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Wszyscy, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo, ale także i gros osób realizujących zakupy online, mieli choć raz styczność z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w ewidencji księgowej?

W języku łacińskim pro forma znaczy „prowizorycznie”, zatem częstokroć spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Należy aczkolwiek zostawić ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dokument handlowy, będący formą zapowiedzi danej oferty. Nie jest dowodem nabycia artykułów ani wykonania usługi, zatem zgodnie z ustawą o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była sfinalizowana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie prognozowanego terminu wykonania usługi czy też dostarczenia towaru.

Żeby bez trudu można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się także pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, kiedy kontrahent uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji albo wpłaci zaliczkę.