Finanse i rachunkowość

Co warto wiedzieć o wystawianiu not księgowych?

Zajrzyj tu, jeśli potrzebujesz więcej informacji w temacie not księgowych 40 euro.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo prędzej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych, a może wystawiać natychmiast?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zburzy budowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu we wniesienia opłaty za fakturę mogą być przejściowe problemy finansowe lub zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada także skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]