Energetyka

Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Więcej na temat dekarbonizacji przemysłu na dalkiapolska.com.

Wskutek rozwoju przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również uzmysłowienie sobie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych powoduje, iż przedsiębiorstwa szukają nowatorskich rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do powstrzymania negatywnego ich oddziaływania na otoczenie.

Kogeneracja, energia z odzysku, trigeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej firm produkcyjnych za sprawą implementowanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie ze źródeł energii, przede wszystkim poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz ograniczenie zużycia surowców kopalnych. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, bądź trigeneracja, która oprócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzany jest także chłód.

W szeregu sfer przemysłu możliwe jest dodatkowo użycie energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która jest wytwarzana podczas procesów produkcyjnych i która na ogół bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii i powtórne jej wykorzystanie przynosi z czasem duże oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Koszty poniesione na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po paru latach

W czasie globalnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na ekosystem jak również wiedzy, iż złoża ropy i gazu za kilka dekad się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bo jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie takich procesów ciągnie za sobą spore koszty, jednak w ostatecznym rozrachunku pożytek jaki one przynoszą, całkiem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się kosztów kupna energii już po kilku latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na ekosystem to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Dane adresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10