Branża prawna

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – prawo imigracyjne, karne i rodzinne

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – reprezentacja i obrona pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, odpowiedzialności karno-skarbowej, a także wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód, jak również podział majątku po rozwodzie, pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, podwyższenie bądź zmniejszenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi, przygotowywanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów zawodników, pomoc w negocjacjach kontraktowych i transferowych.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotną część stanowi prowadzenie sporów związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno podmioty zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po zawiłych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących między innymi z:
1. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany bądź zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych czy też zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, jak postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela także doradztwa prawnego w postępowaniach z zakresu potwierdzenia nadania, przywrócenia i posiadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela polskiego. Z kolei przedsiębiorcom chcącym zatrudnić obcokrajowców, Kancelaria Śliz-Curyło służy wszechstronnym doradztwem w tym zakresie.

Dane adresowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08